Kamienne murki w ogrodzie

Kamienne murki w ogrodzie

Kamienne murki w ogrodzie z kamienia naturalnego można wykorzystać jako element dekoracyjny do ogrodu. Nie tylko jako atrakcyjne wykończenie rabaty kwiatowej, ale także jako ustabilizowanej skarpy poprzez stworzenie kamiennych ogrodów kaskadowych. Oczywiście można je również wykorzystać jako granicę ogrodu lub jako ekran prywatności. Może być zbudowany jako mur gruzowy, czyli z zaprawą, lub jako mur suchy bez zaprawy. Kamienie suchego muru układa się w stosy zgodnie z ich wielkością, kształtem i ciężarem. Z kolei kamienie muru gruzowego łączy się zaprawą, która wypełnia spoiny między poszczególnymi kamieniami. Dzięki temu ściana z kamienia naturalnego jest nie tylko bardziej zrównoważona, ale także bardziej stabilna. Ściana z gruzu może być również wyższa od ściany suchej ze względu na większą stabilność.

Jaki kamień na murek ogrodowy?

Aby uzyskać idealną powierzchnię murku z kamienia naturalnego, należy wybrać odpowiedni kamień. O wyborze kamienia naturalnego decyduje jego wygląd wizualny, obrabialność i oczywiście cena. Kamienie gruzowe są więc tańsze niż jednolite, prostokątne kamienie tej samej wielkości. Te ostatnie są jednak łatwiejsze do wykorzystania w przypadku kamiennych murków w ogrodzie. Murek z kamienia naturalnego jest narażony na wpływy środowiska i różne temperatury w ogrodzie. Wybierając kamień na murek do ogrodu, przy zakupie należy zapytać sprzedawcę, czy kamień naturalny jest odporny na warunki atmosferyczne i mróz.

W przeciwieństwie do cegieł, z których buduje się na przykład ściany domu, kamienie naturalne nie są wypalane i prawie lub wcale nie są obrabiane. Ich indywidualny kształt i zróżnicowana barwa sprawiają, że każdy kamień jest wyjątkowy. Do konstrukcji kamiennych murków w ogrodzie używa się takich kamieni naturalnych, jak granity, bazalty, sjenity, łupki i gnejsy. Niektórzy optują również za wykorzystaniem wapnia lub piaskowca, ale są to kamienie chłonne i istnieje zagrożenie, że z czasem mogą pokryć się mchem, roślinnością lub zzielenieć.

 

kamienne murki w ogrodzie

Zasady budowy murku w ogrodzie

Gdy planujemy budowę kamiennego murku w ogrodzie metodą na mokro, to w tym przypadku jako spoiwa kamieni używamy zaprawy. Zaletą tej metody jest fakt, że przy konstrukcji murku na mokro możemy mieszać różne kamienie. Podnosi to walory estetyczne i dekoracyjne konstrukcji. Na początku należy wykonać rowek pod fundament. Następnie należy wykonać uszczelnienie od strony górnej. Zabezpieczy to konstrukcję przed podciąganiem wilgoci. W tym celu należy zastosować masę uszczelniającą. Konstrukcję murku powinno rozpocząć się od narożników, kładąc na początku większe kamienie, a potem mniejsze. Większe kamienie wymagają podpory, którą tworzy się z mniejszych kamieni. Po stężeniu zaprawy cementowej kładzie się następną warstwę kamieni, pamiętając, by nie pobrudzić zaprawą powierzchni kamieni.

Natomiast w przypadku zastosowania metody na sucho nie stosujemy spoiwa. Do budowy takiego murku używa się najczęściej masywnych, płaskich kamieni. Przy układaniu warstw najpierw układamy większe kamienie, potem mniejsze, a następnie większe i kontynuujemy pracę w sposób naprzemienny. W celu wzmocnienia konstrukcji w co drugiej warstwie można umieścić długie i wąskie kamienie określane czasami jako kotwy. Nie należy zapominać, że murek powinien być lekko nachylony w stronę skarpy. Chociaż budowa murku ogrodowego na sucho nie wymaga fundamentu, zaleca się jako podstawę ułożenie tłucznia lub ubitego żwiru.

 


Kamienne murki w ogrodzie